เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัทดีดี อินโนวา เทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการสื่อสารและการดำเนินการในระบบดิจิตอลผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงวางรากฐานระบบให้กับสื่อโทรทัศน์ เพราะเราเชื่อว่าพลังของสื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม เราจึงเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่หลากหลายพร้อมระบบที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว กลุ่มสังคมต่างๆ รวมไปถึงองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ เพราะเรามุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปิดขอบเขตการโลกทัศน์ของการสื่อสารให้กว้างขวาง ไม่มีสิ้นสุด ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังเพื่อสังคม และร่วมก้าวเข้าสู่มุมมองแห่งอนาคตไปด้วยกัน

ในเครือข่ายของเรา

เพื่อการบริการที่ครบวงจร เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

bg